WOOD TITANAL CONSTRUCTION

Tradičná sendvičová technológia založená na drevenom jadre a dvoch titanalových vrstvách garantujúcich skvelú carvingovú a torznú tuhosť. Sila spočíva v dvoch sklolaminátových vrstvách, ktorých základná váha (hrúbka) je rôzna, závisle na modeli. Dvojité bočnice z melamínu / fenolu zaručujú flexibilitu a silu v rôznych fázach oblúku, podľa potrieb lyžiarov.

Photos/Videos

Click to watch