FLUID X

Táto nová doska je ľahšia ako hliníková a ponúka vyšší výkon ako kompozitová. O 25% nižšia priečna deformácia, o 50% nižšia vertikálna deformácia. Túto dosku nájdete na lyžiach Cross Pro, Groove, Outland 80 Pro, 80 XT a Legend 85 Fluid.

Photos/Videos

Click to watch


Associated technologies